Voss Hage og Anlegg

Utfører

Steinarbeid
 • Belegningstein
 • Skifer
 • Brustein
 • Granitt-belegg
 • Grus/singel
 • Kantstein betong/granitt
 • Trapper
 • Naturstein/betongstein murar

Grønt Arbeid
 • Buskar
 • Staudar
 • Trer
 • Hekkar
 • Sommarblomar
 • Bark
 • Plen

Leikeplassar
 • Leikeapparat
 • Barnehagar

Grave arbeid / transport
 • Fundamentering
 • Drenering
 • Terrengforming
 • Maskinmuring
 • Grøfting
 • Levering av pukk , grus , hagesingel og bork
Betong arbeid
 • Mindre murkantar
 • Trapper
 • Murkruner
Snikkar arbeid
 • Terasser
 • Rekkverk
 • Levegg
Vedlikehald
 • Beskjering
 • Trefelling
 • Opprensing av bed
 • Kantslått
 • Rydding av kratt
 • Etterfylling av bork
 • Fjerning av ugras
 • Brøyting / strøing for private innkjørslar og for bedrifter

Kort sagt utfører eg det meste i hagen din!
Voss Hage og Anlegg
Liavegen 135
5700 VOSS
Mobil +47 902 54 691
post@vosshage.no
        Rediger