Voss Hage og Anlegg

Referanseprosjekter

Større Jobber for Bedrifter og stat/ kommune.
 
2015 Kantstein og lederlinjer, Ringheimsvegen Utført for T Engene AS.
2015 Muring oppbygging av veg og skuleplass Voss Parkeringshus utført for Backe Bergen AS. 
2015 Kantstein plen, beplanting og lederlinjer Bjørgum utført for Contexo AS
2014 Uteområde Vaksdal Heradshus Utført for vaksdal kommune.
2013 Belegningsstein Sivlevegen utført for Montasjekompaniet AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støypt trapp og limt Altaskifer med knekt kant.

Drenering rundt hus, bytt deler av grunnmur og laga kjellarnedgang.
  

Gravd ut parkeringsplass , støypt betongkantar , lagt beleggningstein og grusa, i Bjørgabaret.
  

Sett granitt kantstein , planta buskar , lagt på duk og bork , Almeland.
  

Fundamentert , sett kantstein og lagt beleggningstein i Dugstadfossen.
  

Mur under terasse, Myrkdalen Juli 2011
  

Beleggningstein, Fana våren 2011.
  

Beleggningstein , Gjernes sept 2010
  

Beleggningstein i inngangsparti i Myrkdalen
  

Trapp i naturstein , august 2010
  

Legging av beleggningstein og setting av granittkant , Gjernes juni 2010
  

Legging av beleggningstein , setting av kant og to trepper , i Bjørgamarka.
  

  
Voss Hage og Anlegg
Liavegen 135
5700 VOSS
Mobil +47 902 54 691
post@vosshage.no
        Rediger